USA och Kanada satsar digitalt – bedömer föl via Ridesum!

SWANA, Swedish Warmblood Association of North America, genomför årets fölbedömningar i Amerika och Kanada digitalt via Ridesum. Då lock down fortfarande är ett faktum i USA och Kanada tar SWANA saken i egna händer och utför sina fölbedömningar digitalt via live streaming.

Föl kommer att utvärderas precis som de skulle vara en bedömning på plats; uppfödaren kommer att få direkt feedback då bedömningen sker live via Ridesum. De två svenska domarna som dömer SWANAs fölbedömningar Jan-Ove Olsson och Christina Olsson kommer döma från Gotland respektive Stockholm.

Jan-Ove Olsson, berättar: ”Digitala bedömningar live ger oss möjligheten att fortfarande få kontakt med uppfödarna och vårt hopp är naturligtvis att de kommer tillbaka och presentera sin unga häst personligen några år från och med nu.”

Läs mer