INTEGRITETSPOLICY (PERSONUPPGIFTSPOLICY) FÖR RIDESUM AB

Ridesum AB (nedan ”Ridesum” eller ”vi”) är mån om den personliga integriteten och att skydda de uppgifter som vi behandlar med anledning av vårt tillhandahållande av Tjänsten (såsom denna beskrivs i våra användarvillkor och på www.ridesum.se). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Nedan beskriver vi hur Ridesum samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi förklarar också vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgifter som Ridesum samlar in och behandlar

Vi samlar in och använder information och personuppgifter – som namn, e-postadress, ålder, telefonnummer, lösenord och video (streamad via extern streamingtjänst respektive genom länk till extern källa som du själv laddar upp i Tjänsten) på följande sätt:

– När du skapar eller uppdaterar ett konto inom ramen för Tjänsten.

– När du använder Tjänsten.

– När du kontaktar oss (t.ex. via e-post).

– Information om din användning av Tjänsterna;

– Innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsterna;

– Tekniska data, vilket kan inkludera URL genom vilket du får åtkomst till Tjänsten, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

– Lokaliseringsuppgifter.

Om du är en Tränare/Expert, kommer vi även att samla in och behandla information om din kompetens, plats och andra personuppgifter som du laddar upp i Tjänsten, såsom presentation av dig, din verksamhet, pris och profilbild.

Vidare kan förekomma personuppgifter i feedback som Tränare/Expert ger på ridpass, som användare av Tjänsten länkat till (se vidare i användarvillkoren).

Cookies

Ridesum använder sig av cookies från Google Analytics vilket är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för oss att samla in och analysera data. Vi använder Google Analytics för att ta emot information om hur användare hittar Ridesums webbplats och hur de använder den. Google Analytics hjälper Ridesum att förbättra Ridesums webbplats och säkerställer att webbplatsen möter användarnas behov.

Google Analytics ger Ridesum tillgång till anonym information beträffande antal besökare på Ridesums webbplats samt vilka sidor de besöker. Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information gällande användningen av cookies till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss kampanj eller annan åtgärd. Den tid som cookien lagras varierar beroende på hur ofta användaren besöker Ridesums webbplats. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats (www.pts.se).

Ändamål för behandlingen och Lagliga grunder

Vi behandlar personuppgifter för att kunna:

– ge dig tillgång till Tjänsten,

– kontakta dig när behov finns, och att meddela om viktiga ändringar i Tjänsten,

– administrera och supporta Tjänsten,

– skicka ut nyhetsbrev,

– marknadsföring, kampanjer, erbjudanden. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk. För mer information om våra tävlingar och kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas varje tävling/kampanj.

– kommunicera om dina aktiviteter i Tjänsten, såsom påminnelser om bokningar

– säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren;

– fullgöra förpliktelser enligt lag.

Vidare kommer vi att samla viss avpersonifierad demografisk statistik kring användarna, som vi kommunicerar till annonsköpare.

Lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter inom ramen för Tjänsten, berättigat intresse och samtycke.

Tillgång och överföring

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Ridesum behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Överföringar av uppgifter utanför EU/EES kan komma att ske till tredje part som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer och samarbetspartners får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål. Denna typ av överföringar grundas normalt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du är på Ridesum kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

Personuppgifter som du delar med Tränare/Expert

Ridesum är inte ansvarigt för Tränares/Experts personuppgiftsbehandling till följd av att du delat dina personuppgifter med Tränare/Expert. Ridesum friskriver sig således från allt ansvar till följd av sådan behandling.

Sparande

Ridesum sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att ändras när Ridesum finner detta erforderligt eller lämpligt. Sådana ändringar kommer att framgå på www.ridesum.se. I förekommande fall kan ändringar dessutom kommuniceras via e-post.

Dina rättigheter som registrerad

Ridesum AB, org. nr. 559146-4192, med adress Ringblomman 40, 178 52 Ekerö, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

En begränsning eller radering av personuppgifter kan dock innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

Den som har invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på: hello@ridesum.se eller per brev till adressen ovan.