AI Seat Analytics och biomekanik för ryttare

Biomekanik för ryttare är vetenskapen av hur ryttarens kropp rör sig och interagerar med hästen under ridning. Det innebär analys av hållning, balans och rörelsemönster hos både hästen och ryttaren, samt påverkan av ryttarens vikt, position och följsamhet av hästens rörelser. God biomekanik är viktig för att förbättra prestation, minska skaderisker och öka hästens hållbarhet och välmående.

Att som ryttare ha en ”korrekt” position i sadeln är otroligt viktigt, från det ögonblick vi sitter upp på våra hästar.

För dressyrryttare är den perfekta dressyrpositionen en balanserad, elegant hållning, med stilla händer och benen nära intill hästens sidor. Ryttarens säte ska vara djupt och stilla, vikten jämnt fördelad över båda sittbenen, med en lätt böjning i höft-, knä- och fotleder. Armarna är avslappnade och sträckta framåt, med lätt kontakt i tyglarna. Denna position tillåter ryttaren att behålla kontroll och kommunicera effektivt med hästen samtidigt som hästens välbefinnande, flexibilitet och självbärighet främjas.

Hur kopplas detta till feedbacken från AI Seat Analytics-verktyget?

Ridesum-appen analyserar ryttarens position från sidan och framifrån och/eller bakifrån.

Sidovy

Appen detekterar automatiskt de viktigaste vinklarna på en ryttares kropp när den filmas från sidan. Den samlar data från varje bildruta i en video (eller inspelningsperioden för liveupptagning) och tar sedan ett genomsnitt. Detta låter appen mäta nyckelvärden och analysera ryttarens hållning enligt följande klassiska dressyrriktlinjer:

 • Huvudposition: Finns det en rak vertikal linje från öronen till axlarna?
 • Överarmsposition: Är armbågarna något framför kroppen?
 • Underarm: Är det böjningen i armbågarna tillräcklig?
 • Överkroppens position: Finns det en rak vertikal linje från axel till höft?
 • Underbensposition: Finns det en rak vertikal linje från höft till häl?
 • Fotposition: Pekar hälen något nedåt?

Appen genererar automatiskt en visualisering som representerar ryttarens genomsnittliga position/vinklar genom hela videon. Detta diagram och resultat är båda färgkodade:

 • Grön indikerar en bra dressyrposition.
 • Gul indikerar en acceptabel dressyrposition.
 • Röd indikerar en position som behöver förbättras.

Baserat på dina analysresultat kommer appen att ge dig förslag på övningar som kan hjälpa dig att förbättra din position.

Fram- eller Bakifrån

Liksom sidovyn detekterar appen automatiskt de viktigaste vinklarna på en ryttares kropp när den filmas direkt bakifrån eller framifrån. Appen mäter nyckelvärden och analyserar ryttarens position utifrån följande:

 • Huvudet är i vågplanet eller om det lutar
 • Axlarna är i jämnhöjd
 • Armbågar och händer hålls på samma höjd
 • Höfter är i vågplanet och jämnhöjd
 • Knän och fotleder är på jämnhöjd
 • Överkroppen är i lodplanet eller lutar de åt ena sidan

Precis som vid sidovyn genererar appen ett färgkodat diagram som representerar ryttarens genomsnittliga position genom hela videon tillsammans med en tabell över de faktiska genomsnittliga vinklarna.

Observera att appen inte alltid kan se ryttarens knän och fotleder exakt om man filmar bakifrån eller framifrån.

Den ’perfekta’ dressyrpositionen bör innefatta följande:

 • Huvudet är direkt ovanför axlarna (målvinkel är 0°).
 • Överarmen ska vara precis framför kroppen, men inte för rak (målvinkel mellan 0 och 50°).
 • Underarmen ska vara under armbågen (målvinkel mellan 40 och 90°).
 • Överkroppen ska vara rak, axlarna ovanför höfterna (målvinkel 0°).
 • Underbenet ska vara direkt under höften (målvinkel 0°).

Här är ett exempel på analysresultaten som visar en ”bra” dressyrposition utan avvikelser, sedd från sidan: (se bild)

 • Huvud: 6°
 • Underarm: 58°
 • Överarm: 16°
 • Överkropp: 1°
 • Underben: 3°

Här är ett annat exempel på en ridposition som kan förbättras, där ryttaren lutar lite för mycket bakåt, markerat i rött, negativ vinkel på -11°.

AI Posture Analysis