Varför ska jag analysera min sits?

En korrekt sits och position är grunden till god ridning och avgörande för att vi ska ha friska och hållbara hästar. AI Seat Analytics ger dig en övergripande analys av din prestation i sadeln, [...]

Hur funkar det?

AI Seat Analytics är enkel att använda. Klicka bara på Analysera nu och välj om du vill analysera en redan befintlig video, eller om du vill spela in en ny. Därefter väljer du vilken gångart [...]

Till toppen