En korrekt sits och position är grunden till god ridning och avgörande för att vi ska ha friska och hållbara hästar. AI Seat Analytics ger dig en övergripande analys av din prestation i sadeln, och pekar tydligt ut vilka områden som skulle kunna förbättras. Du får även förslag på både av- och uppsuttna övningar för att hjälpa dig med just din utveckling i sadeln.