AI Seat Analytics är enkel att använda. Klicka bara på Analysera nu och välj om du vill analysera en redan befintlig video, eller om du vill spela in en ny. Därefter väljer du vilken gångart du vill analysera. Rekommenderad längd för alla videos är 10-15 sek, med en maxgräns på 2 minuter. När du är nöjd med din video genomför AI Seat Analytics en analys, och presenterar sedan resultatet. Resultatet kan sedan jämföras med tidigare analyser och/eller det genomsnittliga resultatet för alla ryttare som använt funktionen.