3 tips för den planetsmarta hästägaren

Ping där hästägare! Visst vill du också att våra fantastiska fyrbenta ska ha en grön och välmående planet att beta på en lång tid framöver? Toppen! Låt oss tillsammans verka för det och göra fler miljövänliga val.

Häng med och ta del av tipsen från Jenny Blomberg, Klimatstrateg, och Camilla Välimaa, Hållbarhetsstrateg, från organisationen HållbarHäst. När det kommer till hästen finns det tre områden att fokusera extra på; foder, transport och bete. 

Tips 1: Foder – närproducerat och i rätt mängd 

Hur ska man tänka när det kommer till foder? Låt oss gå igenom det viktigaste för att ha planetsmart koll!

Det här kan du göra; 

 • Grovfoder är det mest miljövänliga alternativet. Ge hästen så mycket som möjligt av det.  
 • Välj helst närproducerat kraftfoder som är processat så lite som möjligt. Fråga även efter ekologisk havre eller korn hos din leverantör.   
 • Undvik att köpa foder som innehåller mer krävande grödor som soja. Soja odlas i varmare länder längre bort och innehåller mer bekämpningsmedel. Ofta råder även sämre lagstiftning gällande arbetsförhållande. Potatisprotein är ett bättre alternativ att välja.  
 • Gör en foderanalys och räkna ut hästens foderstat. Hästsverige har ett oberoende foderstatsprogram som är fritt att använda. Du säkerställer då att din kompis får all näring som den behöver. Och om hästen får för mycket näring blir den antingen tjock eller kissar och bajsar ut det. Det vill säga – du kastar pengarna i sjön och markerna riskerar övergödning. Så det lönar sig för hästen, plånboken och naturen att räkna ut en anpassad foderstat.  

Tips 2: Transporter som minskar mil 

Transporter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. De flesta bilar, hästbussar och flyg drivs av fossila bränslen som påverkar miljön negativt. Efter människor är hästar det djurslag som reser mest i världen. Alla vi i hästsporten behöver se över våra egna och hästens transportvanor. Enklast att påverka är sitt eget beteende och minska antalet resmil rejält. 

Det här kan du göra; 

 • Samåk i den mån du kan. Till stallet, träningen och tävlingen.  
 • Har du möjlighet, välj elbil och miljövänligare bränslen.  
 • Be tränaren komma till en gård i er närhet som kan ta flera elever. Då sparas många resmil.   
 • Träna digitalt på distans genom exempelvis Ridesum. Du kan träna oftare och utvecklas snabbare – på ett miljövänligt sätt.  
 • Tränaren kan även följa med live digital och coacha på till exempel framridning på tävling eller provridning. Smart, eller hur? 
 • Saknar din ridskola bra kollektivtrafik i närheten? Kontakta kommunen och lokalpressen för att påverka så ni kan få en busshållplats i närheten av ridskolan.  

Tips 3: Bete som gynnar biologisk mångfald

Om Sverige ska nå miljömålet om ett rikt odlingslandskap behöver betandet öka på obrukade betesmarker. Det betyder att flera djur behöver beta i större utsträckning, och på rätt ställe. Att hästar är bra på att beta gör att de kan vara till stor hjälp för just den här biologiska mångfalden. 

Det här kan du göra; 

 • Finns det tillgång till naturbete, välj det! Det är ett stort bidrag till den biologiska mångfalden. 
 • Om du inte har tillgång till egen naturbetesmark – kontakta lantbrukare i närheten, kommun eller Länsstyrelse för att se om de har betesmark du kan hyra eller tips på markägare att kontakta.  
 • Tänk på att även en kortare tids bete kan ge ett viktigt bidrag till naturvården och den biologiska mångfalden. 
 • Planera betet på ett sådant sätt att marken inte trampas sönder, annars gynnas inte den biologiska mångfalden i naturbetesmarkerna.  
 • Ha tillgång till olika hagar så att det är lätt att flytta på hästarna i tid. En tumregel är att naturbetesmark bara lämpar sig för sommarbete och inte som rastfålla eller vinterhage.  
 • Gynna sambete och växelbete mellan häst, nötkreatur och får då det är positivt och ökar både markens produktion av gräs och minskar parasittrycket. Det är viktigt att göra ett träckprov för att hålla parasittrycket nere. Om det visar att hästen behöver avmaskas ska det göras minst tre dagar före betessläpp. Det gör att dyngbaggarna som bryter ner gödselhögarna skyddas från avmaskningsmedlet. 

Värna om hästens beteendebehov

Det hästen behöver de 20 timmar du inte är där är fri rörelse, social fysisk kontakt och lång ättid. Läs gärna mer på Hästsverige. Men först några konkreta saker du kan göra för din häst. 

Det här kan du göra; 

 • Ha tillräckligt stora hagar. Data visar att det inte blir mer skador i flock, men på en för liten yta kan olyckor tyvärr lättare hända. Hästen kan få svårt att flytta på sig tillräckligt långt om det är för trångt.  
 • Se till att hästen har minst en kompis i en större hage. Helst bör det vara flera hästar i hagen, då även våra fyrbenta väljer sina relationer och kompisar.  
 • Ge hästen lång ättid utifrån det behov den har från en beräknad foderstat. I det vilda rör sig hästen cirka 8 mil/dag och letar föda 16-19 timmar/dygn. De sover cirka 3-5 timmar/dygn. Den bör därför ha tillgång till grovfoder, halm eller gräs så stor tid av dygnet som möjligt. Det är viktigt att ha något att pilla med i hagen. I boxen kan man också testa med slowfeednät för att förlänga ättiden hos den glupske individen. Lättfödda hästar kan till exempel få halm som komplement och sysselsättning.

Vi hoppas du blivit inspirerad av dessa tips! Tack för att du bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Sprid, dela och tipsa gärna dina hästvänner om artikeln!