Veterinärens tips om sommarbete!

Äntligen betestider! Planerar du att släppa din häst på sommarbete eller går den redan i en stor och grön hage? Ta del av veterinären Amanda Björkegrens (leg vet, Kungsbacka hästklinik) svar på vanliga foderrelaterade frågor kring bete!

Vad är viktigt att tänka på inför sommarbetet?

Bra förberedelser inför sommarbete är A och O när det gäller att förebygga betesrelaterade sjukdomar. Att gradvist vänja in hästen vid gräs är för många en självklarhet men värt att upprepas då detta ger tid för tarmfloran att anpassa sig. Ett snabbt foderbyte till gräs kan i värsta fall leda till t.ex. fång eller utveckling av allvarlig systemisk sjukdom då bakterier i tarmen dör och släpper ut toxiner som tas upp i blodomloppet. I slutet av sommarbetet är det även bra att succesivt vänja hästarna tillbaka till sitt normala foder och fodergiva. Det finns inga fasta rekommendationer angående tiden det tar för att vänja in hästen på gräs, men ett förslag kan vara att börja med 10-15 min/dag den första veckan för att sedan öka gradvist upp till ca 2h efter 2 veckor. Därefter kan betestiden ökas i snabbare takt, således att invänjningen får ta 3-4 veckor innan betessläpp. Har hästen tidigare haft fång/fångkänning får man vara ännu mer försiktig – ha ett snålare sommarbete eller undvika betet helt och hållet. Har din häst tidigare haft fång? Prata med din veterinär om hur vidare det är lämpligt att hästen går på gräs över huvud taget. 

Bör jag justera kraftfodret under betet?

Under betesperioden är det värt att tänka över vilken mängd kraftfoder hästen får. Oftast är det lämpligt att minska mängden kraftfoder, detta måste dock självklart anpassas efter varje individ beroende på hull, hälsostatus och aktivitetsnivå. Vitaminer och mineraler bör ges under sommarbetet likt tillgång till saltsten och rent vatten. 

Hur undviker jag att min häst får fång?

Fång är en komplex sjukdom som många hästägare fruktar, speciellt inför sommarbetet. Kortfattat är det en inflammation i lamellerna nere i hoven, den vävnaden som fungerar som upphängningsmekanism för hovbenet i hovkapseln. Man kan minska risken för fång inför/under betet genom att succesivt vänja hästen vid gräset, ev. minska mängden kraftfoder, se till att ens häst har normalt hull och motionera den regelbundet. Verka/sko alltid din häst regelbundet. Generellt är det lätt för en del hästägare att underskatta sina hästars hull och att fler hästar än man tror faktiskt är överviktiga. 

Hur vet jag att min häst har ”för mycket hull”?

Hullbedömning är en viktig del i att förebygga fång, hästar med övervikt löper större risk att t.ex. drabbas av insulinresistens (EMS), som i sin tur är en riskfaktor för fång. Hästens hull bedöms vanligast på en skala 1-9, där 1 är kraftigt undernärd och 9 kraftigt överviktig. Hullet bedöms genom att se och känna på specifika områden på hästens kropp; En överviktig häst ansamlar fett bl.a. vid mankammen, bakom skulderbladen, uppe vid korset samt omkring svansroten. Som regel skall man inte kunna se hästens revben, men dem skall kunna märkas relativt lätt när man känner på hästen. Det är inte ovanligt att hästägare blir ”hemmablinda” för sin egna hästs vikt, därför kan det vara bra att få en utomstående bedömning av hullet så att man sedan bättre kan hålla koll själv. Skall din häst lägga på sig eller tappa i vikt är det en bra idé att mäta hästens framgång objektivt, antingen genom att väga hästen regelbundet eller att köpa ett viktband för att enklare följa hästen. Viktbandet är i sig inte så specifikt, men kan vara en bra indikation för att se om de åtgärder man vidtagit för viktändring har effekt eller inte. 

När bör jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär direkt om du misstänker att din häst fått fång, eller annan akut sjukdom. Fånganfall kan kännas igen genom att hästen har varma hovar och ökad digitalpuls. Oftast gäller det frambenen men hästen kan få det på alla 4 ben. Hästen får då en stapplig gång som noteras tydligast när man skall vända hästen och avlastar framhovarna genom att luta sig bakåt. Står hästen på bete när fångmisstanke uppstår är det bra om hästen kan köras med transport till stallet om det inte är väldigt nära att gå. Om din häst uppvisar symptom så som lång krullig päls vilken hästen har svårt att fälla, dricker/kissar mycket, tapp av muskelmassa och vikt trots god aptit, fettansamlingar vid mankam/skulderblad/svansrot, återkommande fång – kontakta din veterinär för att diskutera ang. ev. provtagning PPID och/eller EMS – två hormonella sjukdomar som predisponerar för fång.