Lär känna en Ridesum-tränare:

Josephine Natalie Beckman

Ridesum är den ultimata ridsports-appen med en rad olika funktioner för smart hästhållning. I vår tränarbank har vi runt 1900 registrerade tränare världen över som väntar på att bli bokade. I denna artikelserie lär vi känna en del av våra tränare på djupet!

Less is more” är häst- och ryttarcoachen Joséphine Natalie Beckmans motto. Hon menar på att vi människor ofta krånglar till saker och gör det mer komplicerat än vad det behöver vara. Less is moreskulle kunna tillämpas när vi pratar om hjälper vi ger hästen vid ridning eller hantering. Så här beskriver Joséphine Natalie sin ridfilosofi.

– Renodlade signaler och hjälper är en av de stora nycklarna för att lyckas få en bra kommunikation och relation med sin häst. Det finns så mycket kring hästar som vi måste lära oss mer om och använda oss av när vi är med dem. Att vara tydlig, rak, konsekvent och medveten att hästar tolkar våra signaler och vårt kroppsspråk hela tiden är viktigt att komma ihåg. Vi förmedlar hela tiden information till hästen genom vårt kroppsspråk, även om vi inte tänker på det. Hästen läser av allt vi gör och reagerar utifrån det, så förhållningssätt har stor betydelse. Vi visar mer med vår kropp än vad vi tror, vilket hästen plockar upp och tolkar in som information. Genom små förändringar i vårt kroppsspråk kan vi få stora och avgörande förändringar och resultat, säger Joséphine Natalie.

stens beteende

Vi behöver fråga oss vad hästen vill säga genom sitt beteende och agerande. Det finns alltid underliggande orsaker till att hästen reagerar som den gör och det är vårt ansvar att ta reda på varför hästen väljer att agera på ett avvikande sätt. Den reagerar utifrån sina instinkter såsom rädsla, flykt, försvar och flockdynamik och dess vilja att lära, vara till lags. Hästen visar helst inte smärta i första hand, utan visar istället obehag och ovilja genom oönskade beteende. Den vet att om den skulle visa sin smärta/skada blir den omedelbart sårbara för flockens dynamik som är oerhört viktig för överlevnad, alla har viktig funktion och plats i flocken.

Allt handlar givetvis inte om smärta/skada, utan kan lika gärna handla om hur vi presenterar det vi vill att hästen ska göra. Det kan till exempel uppstå förvirring i vad du menar med det du vill hästen att göra för dig, att du ställer för stora krav för att du själv vill uppnå snabba resultat eller utveckling i de olika faserna i utbildningtrappan m.m. Det finns alltid en anledning till varför hästen beter sig som den gör och vi behöver lyssna in bättre och förstå hästen reaktioner bättre, stanna upp och ge den mer tid att smälta den nya informationen.

Hitta lösningar i stället för att fastna i problem

Att träna nya situationer och färdigheter korta stunder med kvalité ger oftast bättre resultat än långa pass med många olika övningar eller mycket nötande. Det enklare sättet att göra saker på kan tyvärr vara svårare för oss människor att välja i första hand. Vi utgår ofta från människans sätt att uppfatta, tänka och hantera det som uppstår och inte från hästens ”point of view”.

Människor tänker ofta i problem och negationer, där vi också tyvärr krånglar till  oss och hästen. Vi tar till mer kraft och mer hjälpmedel för att lösa problemen, i stället för att bryta ner helheten till detaljnivå och fokusera på att lös ett moment i taget, för att sedan lägga ihop allt till en helhet igen.

Vi behöver tänka: Hur vi kan lösa problemet lättast och bäst för hästen så den kan fortsätta känna sig lugn, trygg och säker i situationer vi presenterar den för. Där målet bör vara att all kommunikation till hästen, oavsett om det är uppsuttet eller avsuttet, är att kunna ge så små, tydliga och fina signaler som möjligt. Hästen bör vara och bli vår partner där vi jobbar och utvecklas tillsammans i en bra och lagom takt, med lätta, tydliga, enkla och renodlade hjälper som kräver minimal ansträngning från oss. Där glädjen, inspiration främjas och motivation till att utvecklas finns hos båda parter.

Förbättrad kommunikation

Joséphine Natalie har under många års tid tagits sig an alla typer av hästar, raser och discipliner. Hon har ridit in unghästar, ridit till hästar, jobbat i England inom olika discipliner samt hjälpt hästägare med rehab/prehabträning och hästar med problem (problemhästar). Vi frågade henne vad det är med hästar och träningen kring dessa djur som gjort att hon vill ägna sitt liv åt detta och hennes svar kom väldigt självklart:

Jag vill bidra till ett bättre liv för hästar och djur, vara ett språkrör för hästarna och få deras ägare förstå dem bättre utifrån deras värld. Jag vill hjälpa hästägaren att skapa en bättre kommunikation och relation med sin häst, där båda trivs i relationen. Detta är oavsett vilken disciplin eller nivå hästägandet är på.

Vi är nyfikna på hur du tar dig an en ny häst och dennes ryttare. Vad använder du för metod?

– Om det skulle vara en metod så handlar det om inkännande och kroppsspråket som hästen och även ägaren visar. Min strävan är tydlighet i kommunikationen mellan hästen och ägare. Det handlar mycket om psykologi och beteende hos både djur/häst och människa.
Jag vägleder/coachar människan i hur de kan lära sig läsa av sin häst, utifrån vad deras häst visar genom sitt kroppsspråk, dess agerande och beteende, så det blir lättare att förstå hästens perspektiv. Jag vill ge dem möjligheten att få en bättre kommunikation och relation.

Jag ställer en hel del frågor till ägaren som ger mig bra vägledning och indikationer till vad det handlar om och vad problemet kan komma ifrån. Givetvis får även hästägaren själv berätta om sin version och hur de upplever problemen utifrån deras perspektiv, vilka behov de har, vad som hänt, vilka önskningar, drömmar och förväntningar det har från deras häst. Efter det iakttar jag ekipaget uppsuttet eller avsuttet från marken. Där får jag mycket information som hjälper mig att göra en analys och utvärdering, som vi sedan utgår ifrån för att göra en träningsplan med tydliga delmål.

Det som är viktigt att veta, är att ”Quick Fix” funkar INTE bra i längden. Här behöver vi tänka långsiktigt och hållbart. Det behöver byggas en bra solid grund att stå på oavsett vart man är i sin utvecklingskurva. För att nå bästa resultat så kräver det  bra strategier och bra system som passar både häst och ägare. Alla är vi olika och funkar olika därav blir det olika tillvägagångssätt till varje ekipage (individanpassat). Viktigt är att det är genomförbart, hållbart för båda parter i långa loppet.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att besitta som ryttare/hästhanterare?

– De behöver ha MYCKET tålamod och kärlek till hästen. En inkännande förmåga att läsa av vad hästen försöker att förmedla till dig är också bra egenskap, visa respekt för dess grundläggande behov och  prioritera hästens välbefinnande i första hand framför dina egna behov såsom prestation och resultat. Viktigt att du tränar din egen kropp med bra övningar i styrka, rörlighet, balans och kondition. Vara fokuserad med kontakten till hästen när du är med den, i stället för mobilen och sociala medier, avslutar Joséphine Natalie med.

Är du nyfiken på att testa Joséphine Natalie Beckmans metod och ridfilosofi? Här kan du boka henne direkt via Ridesum, i appen eller på webben!