Lägg mer tid på det som genererar pengar!

Terese Jons är en driven hästföretagare från Dalarna som driver Bäckans Rid- och Utbildningscenter. Genom att renodla och effektivisera har Terese skapat en verksamhet där hon nyttjar tiden smart och ett erbjudande som kunderna uppskattar.

Terese, som har jobbat med hästar hela livet och tävlat Svår hoppning, startade Bäckans Rid- & Utbildningscenter år 2003. Sarah Staffas O’Callaghan, med erfarenhet som bland annat verksamhetsansvarig på en ridskola, anställdes tio år senare. Idag erbjuder företaget uppfödning, utbildning och inackordering.

”Nu har vi hittat en bra balans i verksamheten genom att dra ner på det som inte genererar pengar eller tar för mycket energi, berättar Terese och Sarah.”

Sparar 10 timmar med smart fakturering

Terese håller hoppträningar två dagar i veckan med totalt cirka 40 elever. Sedan ett år tillbaka använder Bäckans Rid- & Utbildningscenter Ridesums bokningssystem och Pocket Office. Eleverna bokar och betalar i förväg för en termin åt gången, vilket skapar enkelhet då de inte behöver boka från gång till gång. Det ger också en större ekonomisk trygghet då Terese vet vilka intäkter som kommer in. Tidigare var dock faktureringen en återkommande huvudvärk.

Trots att vi hade ett faktureringssystem innan vi började med Ridesum Pocket Office tog faktureringen enormt mycket tid. Jag bävade för att sätta mig med den. Det saknades uppgifter om ryttarna, datum och status på inbetalningarna. Och det var lätt att missa betalningar, berättar Terese.

Nu är det så mycket enklare, säger Sarah som tagit över all administration. Fakturering fungerar jättebra i Ridesum Pocket Office. Vi fakturerar träningar, boxhyror och produkter och det är lätt att lägga in olika momssatser på samma faktura. En stor fördel är att vi enkelt ser betalningsstatus och att systemet påminner dem som ännu inte betalat. Jämfört med tidigare sparar vi minst 10 timmar per månad genom att fakturera med Pocket Office.

Samarbetspartners underlättar

Terese brinner för uppfödning, särskilt av SWB-hästar för hoppsporten. Hon har varit noga med att se över vilka ston som ska vara kvar i avel på gården, samt knutit till sig en samarbetspartner som sköter inridningen av unghästarna. Det minimerar risken för skador på Terese som måste hålla sig frisk för att kunna sköta verksamheten.

Dock kan försäljning av uppfödningar ge mycket varierande intäkter, och är därför inte en stabil ekonomisk grund att stå på. Inackorderingarna ger Bäckans Rid- & Utbildningscenter en bas att stå på i form av återkommande intäkter. De erbjuder en hög servicenivå där hyresgästerna kan köpa tjänster genom en ytterligare samarbetspartner, vilket frigör tid från Terese som jobbar i stallet. Under åren har de valt att skala ner antalet inackorderingsplatser för att minska slitaget på anläggningen, vilket annars lätt blir en stor utgiftspost. Tidigare jobbade även Terese med ridlektioner för elever med funktionsvariation, men idag drivs detta av samma samarbetspartner som erbjuder extra service till inackorderingarna. På så sätt kan Bäckans Rid- & Utbildningscenter fortfarande ha kvar den verksamheten på gården, men utan att det tar tid från Terese.

Tydliga roller och ansvar
Terese och Sarah har tydliga roller och ansvar, vilket underlättar vardagen och samarbetet. Sarah, som har en allvarlig synskada och nästan är blind, jobbar inte något ”hands-on” med exempelvis stall- och hästskötsel. Hon fokuserar i stället på organisation och administration som schemaläggning, elev- och träningsinformation, möten och fakturering. Terese sköter det praktiska som stallet, ridning, undervisning och tävling.

Terese och Sarahs uppmaning till andra hästföretagare som vill jobba smartare är kort och gott;

”Våga ta steget, du har inget att förlora! Genom att effektivisera blir allt enklare och du kan lägga mer energi på det du helst vill göra. Det vinner alla på!”