Camilla Välimaa och Jenny Blomberg driver Hållbarhäst och vill både bidra till en ökad kunskap om hållbar utveckling kopplat till ridsporten och hästverksamheter samt till mer aktiviteter, handlingar och förändringsarbete. Varför beskriver de hästen som planetskötare och hur kan man som ryttare få en mer hållbar häst?

Ni pratar om hästen som planetskötare – vad betyder det?

Att vara planetskötare innebär att skapa ett hållbart samhälle med hänsyn till planeten, människor och djur. Hästen som planetskötare har potential att bidra positivt till att förvalta vår planet. Ofta talar vi om att minska den negativa påverkan på miljön men det behöver inte vara så. T.ex., om hästgödsel förs tillbaka till åkern (istället för att eldas upp) har vi en chans till ett hållbart jordbruk, på riktigt. Om hästen får beta hållbart i naturbeteshagar, kan den bidra till att främja biologisk mångfald, t.ex. pollinerar. Var tredje tugga vi tar är pollinerad av ett bi.

Hur kan man som ryttare få en mer hållbar häst och tänka på miljön?

En förändring sker när många gör något. Men varje person som bidrar till att ta olika steg i en hållbar riktning gör skillnad. Det är viktigt att du väljer de lösningar som passar bäst för dig, din sköthäst, dina hästar eller din verksamhet utifrån de förutsättningar du har. I skriften ”Hästen och hållbar utveckling” har vi samlat tio hållbarhetsutmaningar kopplat till hästen, och med tips på vad man kan göra.

Hur tror ni att ridsporten kommer att utvecklas de kommande fem åren?

Efter den extrema sommaren 2018 ser vi att miljö och klimat har börjat tas på allvar. Vi får fler frågor av personer och företag som vill agera hållbart. Vi ser också mer forskning om hästens välfärd och frågor kopplat till ridning och hästhållning. Det gör att vi kommer att få bättre information till att ta mer välgrundade beslut. Marknaden bubblar också med nya innovationer som skapar tillgänglighet, säkerhet och har miljön som en naturlig komponent i affärsidén – t.ex. ni. Om fler skulle använda Ridesum tänk vad många bilresor vi kunde undvika, och därmed utsläpp. Swish har möjliggjort mindre kontanthantering för tränare, hovslagare och andra inom hästnäringen. Till sist, vi hoppas verkligen att det dyker upp förebilder för hållbarhet och hästar. Roligast just nu är vår vän Ulf Johansson som tagit fram begreppet Outfluncer…en motreaktion till tjustiga ytor och prylhets, med glimten i ögat.

Vem/vad inspirerar och motiverar er?

Gemensamt är att vi arbetat med hållbarhets– och klimatfrågor i många år och med kunskap kommer ansvar. Vi är övertygade om att vi får ett bättre liv om vi lever det med respekt för andra. Att alla får möjlighet att tillgodose sina behov utifrån vad man behöver, oavsett om man är människa, häst eller bi. Vi vet också att människans välfärd är starkt kopplat till hälsosamma ekosystem. De förser oss med produkter och tjänster som ger oss bra liv. Dessa måste vi vårda.

Ni hittar mer fakta & inspiration här: www.hållbarhäst.se