Att sätta upp ett mål är att låta en dröm bli verklighet!

För många är ridningen en avkoppling från en stressig vardag, för andra är ambitionen hög med tävling på högsta nivå. Oavsett hur det ser ut för dig så ska ridningen och hästen ge dig glädje och välbefinnande varje dag.

Oavsett på vilken nivå du är så har du säkert en bild av hur du och din häst ska utvecklas tillsammans. Men om inte vägen mot målet är tydlig för dig blir det svårt att nå dit och risken finns att du tappar motivation. Det kan också vara lätt att påverkas av yttre influenser. Med tydliga mål och plan ökar du dina möjligheter att nå det du vill.

Inom den mentala träningen är målsättningen en av de viktigaste sakerna att börja med. Under webinaret går vi igenom hur du sätter en plan med tydliga mål och delmål. 

  • Du kommer att märka att ridningen blir roligare och mer strukturerad.

  • Du har lättare att hitta motivationen när det går tungt.

  • Du blir bättre på att veta vad du och din häst behöver för att komma framåt.

  • Du får lättare att fokusera på rätt saker, de som leder mot målet.

Om Maria Sundin

Marias erfarenhet av ridsporten är lång, där hon sedan 90-talet är utbildad och licensierad hopptränare och ridlärare. Hon har både drivit ridskola, arrangerat elittävlingar i hoppning, tränat ryttare på klubbnivå liksom ryttare som tävlat med internationella framgångar. Som f.d. hoppryttare är hon väl medveten om de svårigheter som du som ryttare kan stöta på i tävlings- och träningssammanhang, varför hon rekommenderar att använda sig av mental träning och coaching i ridsporten för att kunna ta ett steg mot att bli en mer komplett idrottare. Du når de mål som du sätter upp och hittar glädjen i varje delmål.

Maria, vad ser du som din största drivkraft?
– Att se utvecklingen hos människor och hästar, där ytterligare ett steg kan tas genom att inte
grera mental träning i ridningen. Min utbildning till mental ACC Coach och lic. mental tränare har hjälpt mig att utforma hur det ska gå till. Jag har utarbetat ett system (Sporre-systemet) som integreras i ridningen, där du tränar både dina tankar och dina handlingar för att bäst utnyttja dina kunskaper. Du tränar dig att hantera spänning och nervositet hos både häst och ryttare. Du och din häst får större tillit till varandra och för de uppgifter ni står inför. Resultatet blir nöjdare och gladare ryttare och hästar som vågar anta utmaningar och lyckas med dem!

Anmäl dig redan idag!