Hur kan du hantera nervositet?

Blir du nervös och spänd ibland och vet inte hur du ska hantera situationen? Känner du att din nervositet påverkar dig, hästen och er prestation tillsammans?

De flesta kan nog känna igen sig i detta. Under Ridesums kostnadsfria webinar går Maria Sundin, mental coach, bland annat igenom varför vi blir nervösa, hur du kan identifiera din nervositet, skillnaden mellan positiv och negativ stress samt konkreta verktyg som kan hjälpa dig till en positiv förändring. Anmäl dig idag – välkommen!

Om Maria Sundin

Marias erfarenhet av ridsporten är lång, där hon sedan 90-talet är utbildad och licensierad hopptränare och ridlärare. Hon har både drivit ridskola, arrangerat elittävlingar i hoppning, tränat ryttare på klubbnivå liksom ryttare som tävlat med internationella framgångar. Som f.d. hoppryttare är hon väl medveten om de svårigheter som du som ryttare kan stöta på i tävlings- och träningssammanhang, varför hon rekommenderar att använda sig av mental träning och coaching i ridsporten för att kunna ta ett steg mot att bli en mer komplett idrottare. Du når de mål som du sätter upp och hittar glädjen i varje delmål.

Maria, vad ser du som din största drivkraft?
– Att se utvecklingen hos människor och hästar, där ytterligare ett steg kan tas genom att inte
grera mental träning i ridningen. Min utbildning till mental ACC Coach och lic. mental tränare har hjälpt mig att utforma hur det ska gå till. Jag har utarbetat ett system (Sporre-systemet) som integreras i ridningen, där du tränar både dina tankar och dina handlingar för att bäst utnyttja dina kunskaper. Du tränar dig att hantera spänning och nervositet hos både häst och ryttare. Du och din häst får större tillit till varandra och för de uppgifter ni står inför. Resultatet blir nöjdare och gladare ryttare och hästar som vågar anta utmaningar och lyckas med dem!

Anmäl dig redan idag!