AI Horse Analytics är enkelt att använda. Klicka bara på Analysera nu och välj om du vill analysera en redan befintlig video, eller om du vill spela in en ny. Därefter väljer du vilken gångart du vill analysera. Rekommenderad längd för alla videos är 15-20 sek, med en maxgräns på 2 minuter. När du är nöjd med din video genomför AI Horse Analytics en analys av hästens huvudposition, och presenterar sedan resultatet. Resultatet delas in i kategorierna “framför lod”, “i lod” och “bakom lod”, och kan sedan jämföras med tidigare analyser för att följa din och hästens utveckling.