AI Seat Analytics använder artificiell intelligens för att analysera ryttarens sits, balans och position i realtid. Genom avancerade algoritmer ger den feedback hur ryttaren kan stärka sin sits för att på bästa sätt inverka på hästen. Tränare får resultatet via en tydlig och användarvänlig plattform, vilket möjliggör att guida ryttaren att göra precisa justeringar för en förbättrad sits. Både du och eleven kommer att ha tillgång till analyserna.